Parròquia de la Garriga

 

Els valors de Càritas són els de l'Evangeli; per això, des del seu naixement insisteix en la urgent necessitat d’un repartiment més just dels béns de la terra. Des de Càritas es vol animar a la comunitat cristiana a fer realitat les pràctiques de la justícia i la solidaritat que formen part de les exigències de l’amor que han de viure els seguidors i les seguidores de Jesucrist.

 

Càritas és l'organització que dins del si de l'Església Catòlica te com a missió i finalitat primera exercir el ministeri de la caritat.

Les dimensions d’aquest ministeri són:

 

  • Dimensió esclesial.

Càritas és l'expressió de l'opció preferencial que Crist fa pels pobres; per aixó instrueix, anima, encoratge i motiva aquesta opció en el si de les comunitats cristianes.

 

  • Dimensió Evangelitzadora:

Càritas realitza el ministeri d'evangelització en promoure l'amor preferencial als pobres i l'apropament de l'Església, amb el missatge i l'experiència viva del Crist ressuscitat dels quals n'és dipositària, als més necessitats en concret i al conjunt de la societat en general.

 

  • Dimensió Profética:

Aquest amor preferencial de l'Església pels pobres, els més febles i desafavorits en demana l'alliberament de les situacions que els esclavitzen i oprimeixen, i exigeix -alhora- un compromís ferm i decidit per la causa de la justícia.

 

  • Dimensió Universal:

Càritas ha de suscitar en la Comunitat Cristiana i en la societat el compromís de la solidaritat amb tots i entre tots els pobles del món, sense distinció de llengua, cultura, creença, raça o procedència.

 

 

 

Actuals serveis de Càritas a La Garriga:

 

Reforç escolar - Rober - Banc d’aliments


Pg. Dr Vich, 1· 08530 La Garriga · Tel: 93 871 46 91 Fax: 93 841 81 38 · e-mail: info@santestevelagarriga.org

Disseny web i programació: clickart