Parròquia de la Garriga

 
  17_1_ALSERVEIDELNOSTREPOBLE.doc
Versió Castellana de la Carta Pastoral del Bisbes de Catalunya en ocasió del XXVè Aniversari de la publicació de la Carta Pastoral "Arrels Cristianes de Catalunya"   18_1_ALSERVICIODENUESTROPUEBLO.pdf
Rosa Deulofeu EL PARENOSTRE   1_1_PARENOSTRE(RosaDeulofeu).doc
XERRADA DE LA ROSA DEULOFEU A LA COMUNITAT DE JESÚS   2_1_XerradadeRosaDeulofeualaComunitatdeJesus.doc
ENCÍCLICA "DEUS EST CARITAS" (català)   3_1_DEUSESTCARITAS(catala).doc
CARTA DE LOS OBISPOS VASCOS EN OCASIÓN DE LA QUARESMA 2005   4_1_cuaresma2005obisposvascos.doc
CARTA DE TAIZÉ 2007 (català)   8_1_cartataize2007catala.pdf
CARTA DE TAIZÉ 2007 (castellano)   9_1_cartataize2007castellano.pdf
Pedro Casaldàguila LA UTOPIA NECESARIA COMO EL PAN DE CADA DIA   6_1_UTOPIANECESARIACOMOELPANDECADADiA(PedroCasaldaliga).doc
Cristina Kaufmann TERESA DE LISIEUX VISTA PER UNA CARMELITA   7_1_TeresadeLisieuxvistaperlacarmelitaCristinaKaufmann.doc
Reflexió del Cardenal Carlo M Martini   10_1_Ateisme.doc
  11_1_Cartasobrelapregaria(BrunoForte).doc
  12_1_AMISTATENIGNASIDELOIOLA(JosepMRambla).pdf
  13_1_ESGLeSIA(XavierAlegre,JosepGimenez,JoseIgnacioGonzalezFaus,JosepMRambla).pdf
Missatge del Sant Pare Benet XVI per la Quaresma del 2010   14_1_QUARESMA2010.doc
  15_1_CartadeTaize2010(catala).pdf
  16_1_CartadeTaize2010(castella).pdf
Verbum Domini Exhortació Apostólica Postsinodal   19_1_VerbumDomini.pdf
Traducció íntegre al català de l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc. En el document adjunt podeu trobar aquesta versió que publicarà la revista Documents d’Església i que ha traduït el monjo de Montserrat Bernabé Dalmau.   20_1_EVANGELIIGAUDIUM(catala).pdf
Missatge per a la Quaresma 2014 del Papa Francesc   21_1_MissatgeperalaQuaresma2014delPapaFrancesc.doc


Pg. Dr Vich, 1· 08530 La Garriga · Tel: 93 871 46 91 Fax: 93 841 81 38 · e-mail: info@santestevelagarriga.org

Disseny web i programació: clickart