Parròquia de la Garriga

 

 

 

La Fundació Privada Sant Lluís Gonçaga té la missió d’administrar el Patrimoni de l’escola Sant Lluís i, en la mesura de les seves possibilitats, col·laborar amb el centre fent aportacions per la millora dels mitjans pedagògics. Per això, totes les aportacions que rep la Fundació són destinades íntegrament a aquesta finalitat.

 

La història de la Fundació té les seves arrels en el primer terç del segle XX. L’11 d’agost de 1.923 es va constituir el “Patronato del Colegio de Primera Enseñanza San Luis Gonzaga” a partir de la donació d’un terreny edificable per part de la Sra. Susana Suaña i Soldevila. En aquest terreny s’havien de construir uns locals on els infants poguessin rebre ensenyament, el més complert possible, i una educació moral i religiosa basada en els principis cristians.

 

Al llarg dels anys, diferents titularitats, tant religioses com laiques, es van fer càrrec de la gestió l’escola. Fins arribar a l’1 de desembre de 1989, data en la que es va crear la Fundació Privada Escola Sant Lluís Gonçaga amb els compromís de mantenir la finalitat docent i patrimonial del primer Patronat.

 

Més endavant, el 19 de juliol de 2001 el Patronat cedeix la titularitat del centre a la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona (FEP), fruit d’un procés iniciat al juliol de 1994 i coincidint amb l’entrada en vigor de la LOGSE.

 

Els patrons que conformen el Patronat són persones que tenen o han tingut relació directa amb l’escola ja que la majoria són pares i mares i/o antics alumnes. El President del Patronat és el Rector de la Parròquia de Sant Esteve de La Garriga.

 

 

 

 

La Garriga, 29 de setembre de 2008


Pg. Dr Vich, 1· 08530 La Garriga · Tel: 93 871 46 91 Fax: 93 841 81 38 · e-mail: info@santestevelagarriga.org

Disseny web i programació: clickart