Parròquia de la Garriga

Les catequistes han valorat com a poc complert el llibre que hem fet servir durant aquests darrers cursos. Els temes eren no gaire profunds i poc formatius.

En general hi ha una sensació de que amb la majoria dels nois i noies s'ha de començar de "0". La majoria dels infants no tenen cap noció de cultura religiosa.

Caldria, sobretot el segon curs de comunió, reforçar tot el tema de les  formes, el gest, les paraules, a l'església i dins la celebració eucarística.

També es va comentar la possibilitat de fer alguna sortida amb els nanos prèvia a la comunió.

Pel que fa al Corpus s'acorda que l'any vinent, si les catequistes que ho facin no ho veuen d'una altra manera, siguin els mateixos pares els qui acompanyin els infants durant la processó. A la missa, els nens i nenes, hi seuran en un lloc preferent amb les catequistes però al llarg de la processó els acompanyaran llurs pares. Convindrà explicar-ho en la reunió d'inici de curs i quan s'acostin les festes del Corpus.

Valoren, també positivament, el fet que la fi de curs sigui amb eucaristia.


Pg. Dr Vich, 1· 08530 La Garriga · Tel: 93 871 46 91 Fax: 93 841 81 38 · e-mail: info@santestevelagarriga.org

Disseny web i programació: clickart